កន្រ្តកយួរ

$3.99
ភាពអាចរកបាន: 145
SKU
8202050667
ឥតគិតថ្លៃ:
ទិញចាប់ពី 10$ ឡើងទៅ free ដឹកជ

 ១. មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ដាក់បន្លែផ្លែឈើ
2. សម្ភារៈ PE ដូចផ្តៅមានភាពបត់បែននិងរឹងមាំ
3. រចនាប្លង់ប្រកបដោយផាសុកភាពនិងងាយស្រួលងាយស្រួលកាន់
4. ជម្រើសពហុពណ៌
សម្ភារៈ PE ប្រើប្រាស់បានយូរ "

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ
1-71, 1-73, 1-75, 1-77, 1-79, 1-81, 1-83, 1-62, 1-64, 1-66, 1-68, 1-70...
ឈ្មោះហាង : GOODS YIWU
ផលិតផលសំខាន់ : របស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
កម្រិតហាង :
ទំនាក់ទំនង GOODS YIWU

ស្កេនដើម្បីទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត

កន្ត្រកដែលងាយស្រួលនិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអាចបំពេញ
តម្រូវការរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះឬខាងក្រៅ។

Looking for the daily updates of New and Special products!!

Hey...!!!

Looking for the daily updates of New and Special products!!