ម៉ាស់បិទមុខ ២៤k ផ្តល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើអោយស្បែកសភ្លឺរ

$1.70
ភាពអាចរកបាន: 200
SKU
201114YWSC001
ឥតគិតថ្លៃ:
ទិញចាប់ពី 10$ ឡើងទៅ free ដឹកជ
  • ប្រភេទផលិតផល​ : SMD
  • ប្រសិទ្ធភាព៖ ផ្តល់សំណើមស្បែកភ្លឺរលោង
លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ
2-25,2-27
ឈ្មោះហាង : 义乌双诚
ផលិតផលសំខាន់ : ភាពចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ
កម្រិតហាង :
ទំនាក់ទំនង 义乌双诚

ស្កេនដើម្បីទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត

Looking for the daily updates of New and Special products!!

Hey...!!!

Looking for the daily updates of New and Special products!!