ព័ត៌មានរបស់ហាង

ឈ្មោះហាង៖ LSDDគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

ផលិតផលចម្បងៈតុធ្វើពីដែកអ៊ីណុកនិងសំភារៈផ្ទះបាយ

កម្រិតហាង

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ

2-02

ហាង​នៅលើ​អន​ឡា​ញ
ស្កេនកូដ ដើម្បីចូលទៅហាងនៅសមនា