អំពូលពិឃាតមូសប្រភេទយូអេសយូពណ៌ផ្កាឈូក

$5.94
ភាពអាចរកបាន: 100
SKU
KLY-188-P
ឥតគិតថ្លៃ:
ទិញចាប់ពី 10$ ឡើងទៅ free ដឹកជ

“ ប្រវែងខ្សែថាមពល៖ 108cm
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: DV5V-1A
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ: 5W
ទំហំផលិតផល: 11*26cm
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖220V"

លេខហាងនៅផ្សារ​សមានា​​ ភ្នំពេញ
5-12,5-11,5-10,4-24,4-23,4-22,4-21,4-20,4-19,4-18,4-17,3-76,3-74,3-72,...
ឈ្មោះហាង : MASA
ផលិតផលសំខាន់ : ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
កម្រិតហាង :
Contact Number:(+855)96 992 3683

ស្កេនដើម្បីទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត

Strong suction: The fan highly stirs the surrounding air to form a vortex, so that mosquitoes used to fly with the wind and mosquitoes wind near the wind tunnel, will be strong vortex suction into the bottom of the mosquito disc.

Looking for the daily updates of New and Special products!!

Hey...!!!

Looking for the daily updates of New and Special products!!