វ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃ

តម្លៃ​ពិសេស $3.06 តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $3.39
ភាពអាចរកបាន: 200
SKU
746586053_SGAMZ-2409854977
ឥតគិតថ្លៃ:
ទិញចាប់ពី 10$ ឡើងទៅ free ដឹកជ

ទទឹងកញ្ចក់: ៤៨ ម។ ម
ទទឹងច្រមុះ: ២០ ម
ប្រវែងវ៉ែនតា៖ ១៤៣ ម
ការរចនារបស់ក្រុមហ៊ុន GM ហើយនេះជាកាំរស្មីយូវី ៤០០ ហើយពន្លឺធ្វើឱ្យវាក្លាយជាម៉ូត

Offline Shop Units in Samanea Phnom Penh
2-09
ឈ្មោះហាង : LSDDវ៉ែនតា
ផលិតផលសំខាន់ : វ៉ែនតា
ទំនាក់ទំនង LSDDវ៉ែនតា

ស្កេនដើម្បីទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត

Seller Logo

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនឹងជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារហូតដល់អ្នកពេញចិត្ត។

Looking for the daily updates of New and Special products!!

Hey...!!!

Looking for the daily updates of New and Special products!!